Hele orta esrlardan dini meqsedlarla insanlar seyahatlar etmaya baslamislar. Inancli insanlarin dini maqsadlarla muxtelif ziyaratlar etmasi bu gun da muasir hayatimizda muhum ehemiyyat kasb edir. Her il ham Mekkeye, hem de digar dini merkezlere milyonlarla insan axini bas verir. Bu turizm novu barasinda fikirlarinizi ve muzakiralinizi bu movzuda aparmaq olar.